Vårkontroll i kuporna

Nu i april har vi haft vårkontroll i alla kupor. Trots att det har varit lite upp och ner med vädret såg det väldigt bra ut och flera bigårdar hade till och med samlat in mycket honung. Jag gissar att mycket av honungen kommer från sälgar.

Av de som beställt paketbin och drottningar är det många som är nyfikna på hur det går så därför kommer jag lägga upp lite uppdateringar och bilder med jämna mellanrum.

Vårkontroll

Det är alltid lika ivrigt att kolla i kuporna igen på våren. Vädret har svängt mycket men vi fick några fina dagar då vi kunde kolla alla kuporna.

När vi öppnar kupan ser vi oftast direkt om det är ett bra eller dåligt samhälle. Vi vill se mycket bin, ägg och tillräckligt med honung/socker för att de ska klara sig tills det blir bra väder och rikligt med nektar i naturen.

De flesta samhällena hade minst 3-4 ramar med ägg/yngel/täckt yngel. Detta är bland de viktigaste att se så man vet att det kommer kläckas många bin till våra största honungsdrag i maj/juni.

I vissa samhällen fanns det för mycket honung/socker då plockade vi ut några ramar så drottningen har mer plats att lägga ägg. I andra samhällen var det för lite, då fick dessa foderramarna från de “rika”. Några foderramar blev över, dessa sparar vi till nästa månad då vi ska göra avläggare.

Till sist river vi på en foderram för att simulera drag så drottningen lägger mer ägg. När det kommer in mycket nektar i kupan är det en signal för drottningen att lägga ägg. Men om man vill ta till vara fullt på draget är det lite sent att lägga ägg när det redan blommar, därför simulerar vi ett drag genom att riva på en ram så bina jobbar med honungen redan nu. På ett liknande sätt sprider vi ut matningen i augusti för att simulera ett längre drag och få fler vinterbin.

Drottningar

Det fanns också några samhällen som förlorat sina drottningar. Ibland lyckas vi kombinera ett annat svagt samhälle med drottning med ett utan drottning. Om samhället är väldigt starkt men ändå inte har drottning brukar vi ge en yngelram för att hjälpa lite med styrkan och komma tillbaka så fort vi börjat odla drottningar(i maj) för att se om det går att rädda. Det är lite knepigt nu i april eftersom det är både för kallt och för få drönare för att para drottningar.

Varm februaridag i bigården

Igår var det en ovanligt varm februaridag så jag åkte till min närmsta bigård för att se hur det går för bina. Jättekul att se full fart från många kupor redan nu! Men fortsätter vädret såhär innan det finns nektar i naturen måste jag hålla ett öga på kupornas vikt så dom har tillräckligt med foder. Det tar mycket energi att flyga och leta pollen och nektar.

Flygbin i februari

Snö men varmt i februari