Köpa Bidrottningar

Om du vill köpa en bidrottning eller flera av oss går det att beställa på min mail, NPW.Rosenlund@gmail.com. Vi har endast Buckfastdrottningar och säljer årets drottningar från midsommar tills “lagret” tar slut, oftast någon gång i augusti.

Priset är 600kr inklusive moms.

Drottningar skickas på post tillsammans med följebin och foderdeg. För att förhindra att drottningar fastnar med posten skickar vi normalt bara från måndag till onsdag.

Våra drottningar odlas från våra bästa testdrottningar och paras på en plats som är omringad av våra produktionsbigårdar där vi kontinuerligt ersätter “dåliga” drottningar med nya för att hela tiden försöka lyfta kvalitén i området. Om du är intresserad av att veta mer i detalj var drottningarna kommer ifrån och hur vår testning går till är det bara att fråga oss.

Om du vill ha ett helt samhälle tillsammans med drottning kan du köpa paketbin av oss.

Här visar vi hur det set ur när våra drottningar är på parningsplatsen.
Våra testdrottningar ute på parnings-ö.

Bilden visar ett större område av parningsstationen.
Gemensamt avelsarbete